Kontaktuppgifter

Ordförande i Gislaveds kammarkör:

Roland Andersson

lars.bengt.roland@gmail.com

Plusgirokonto:

(Under uppbyggnad. Snart kommer mer information.)