top of page

Ricky Burton

Ricky Burton föddes i Cwmbran i Wales. Elva år gammal studerade han både piano, orgel och sång. Dessutom ackompanjerade han flera lokala körer. Hans starka musikintresse, särskilt för sången, beredde plats för honom på konservatoriet i Birmingham där han senare fick "Bmus Hons degree" (Bachelor of Music - engelsk musikexamen) i sång och piano. Som ung tenor blev Ricky Burton engagerad som både konsert- och oratoriesångare, där han sjöng verk av Bach, Händel, Mozart och Britten för att nämna några. Det som varit inspirationskällan till hans karriärval är hans djupt rotade kärlek till rösten, inte minst den ”kollektiva” rösten från en kör. År 2001 flyttade Ricky med sin fru till Sverige där han är verksam både som sångpedagog och kyrkomusiker. Gislaveds Kammarkör engagerade Ricky som sin ledare år 2008. Under åren har ett framgångsrikt samarbete utvecklats. Ricky Burtons entusiastiska och pedagogiska körledarstil har frammanat oanade resurser i Gislaveds Kammarkörs kollektiva röst.

IMG_2966.jpg
bottom of page